บริการ

 • ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย อาคารโรงงาน บริษัท , สำนักงาน, ธนาคาร, บ้าน ฯลฯ
 • ให้บริการด้านคุ้มกันทรัพย์สิน
 • การสืบสวนทรัพย์สินสูญหายระหว่างขนส่ง
 • บริการคุ้มครองทรัพย์ระหว่างขนส่งแบบพกอาวุธ
 • บริการอบรมการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
 • คุ้มครอง VIP จากสนามบิน
 • อัพเดทสถานการ์บ้านเมืองปัจจุบันและประเทศในปัจจบัน
 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • โปรแกรมการป้องกันยาเสพติด
 • จัดโปรแกรม กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
 • รับบริการจัดหา
  • – วิทยุสื่อสาร, มอส(Guard Tour), เครื่องตรวจโลหะ(Handheld), CC TV, อุปกรณ์เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย