ฝึกอบรม

หัวข้อฝึกอบรมของพนักงาน รปภ.

 1. ระเบียบของบริษัทฯ
 2. ระบบการทำงาน แนะนำสายงานผู้บังคับบัญชา
 3. หน้าที่การปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
 4. หน้าที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 5. อบรมป้องกันอัคคีภัย ทฤษฎี และปฏิบัติ ผจญเพลิง
 6. อบรมปฐมพยาบาล ช่วยเหลือเบื้องต้น
 7. อบรมระเบียบแถว รวมพล ทำความเคารพ
 8. อบรมฝึกจราจร ใช้นกหวีด สัญญาณมือ
 9. อบรมการตรวจค้น
 10. อบรมการใช้วิทยุสื่อสาร
 11. การต่อสู้ป้องกันตัว
 12. การหน่วงเหนี่ยวจับคุมคนร้าย
 13. การแจ้งและการรักษาที่เกิดเหตุ เมื่อมีทรัพย์สินสูญหาย
 14. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกขู่วางระเบิด
 15. การป้องกันเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
 16. การจัดรูปขบวนป้องกันฝูงชน (ม๊อบ)
 17. การแจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆ
 18. การทำรายงานและสรุปรายงาน
 19. กฎหมายเบื้องต้น

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมพนักงาน รปภ.