รายชื่อลูกค้า

 • Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
 • Seagate Technology Thailand
 • HGST (Thailand) Limited (304)
 • Hitachi Compressor (Thailand) Ltd.
 • Fujikura Groups
 • Thai British Security Printing Public Co.,Ltd.
 • Belton Industrial ( Thailand ) Limited
 • SCG – Bangpoo
 • Alpha Indudtry (Thailand) Co.,Ltd.
 • Nidec Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
 • Nichidai (Thailand) Ltd.
 • Oki Data Manufacturing Ltd.
 • DHL Global forwording (Thailand) Ltd