เกี่ยวกับเรา

บริษัท โพรเฟสชั่นนัล โพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (พีพีไอ)

การดำเนินการของ บริษัท โพรเฟสชั่นนัล โพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (พีพีไอ) ได้เริ่มก่อตั้งปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) เป็นระยะเวลานานถึง 20 ปี โดยมีคณะผู้บริหารและคณะทำงานที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในด้านงานรักษาความปลอดภัยเป็นระยะเวลายาวนาน

ซึ่งคุณไพศาล บุญพรหม อดีตผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการรักษาความปลอดภัยกับกองทัพสหรัญอเมริกามาหลายคอร์สและหลังที่ผ่านการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เข้าร่วมทำงานให้กับหน่วยงาน SECURITY POLICE 635 COMBAT GROUP USAF ทั้งฝ่าย LAW ENFORCEMENT & AIR BASE DEFENSE เป็นระยะเวลา 10 ปี จึงได้นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับคณะทำงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวได้ผ่านงานด้านรักษาความปลอดภัย จาก ASIAN HOLDING INTERNATIONAL CO.,LTD.(IAE) มาเป็นระยะเวลานานหลายปี


ไพศาล บุญพรหม
อดิตกรรมการผู้จัดการ