แผนผังองค์กร

ที่ปรึกษา


พล. ท. เสริมโชตน์ เหรียญเจริญ

พ.ต.อ ไพศาล วงศ์วาสนา

พ.ต.ท คุนิโอะ โตจิมา

พ.ต.ท. ธรณ์เทพ ประคองกลาง

คุณธีระ ขยันยิ่ง

Manager


วราภรณ์ ถึงพุ่ม(กรรมการผู้จัดการ)

วสันต์ บุญพรหม (ผู้จัดการทั่วไป)

Phatthanit Phakkachaiyaboon
(ผู้จัดการฝ่ายขายและดูแลลูกค้า)

Chaiyaporn Boonprom
(ผู้จัดการฝ่ายบุคคล)

Nart Khannak
(ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)

Mongkol Naothakae
(ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย)